Nyheder
Alt nyt fra svømmeverdenen ...
Aktiviteter
Nationale og internationale stævner og konkurrencer ...
Videoarkiv
Se SvømmeSports videoer her ...
Nyhedsarkiv
Alle SvømmeSports nyheder fremgår her ...
SvømmeSport blev oprettet af Dansk Svømmeunion i 2012. Frem til 2018 har nyhedssitet været drevet af studentermedarbejdere. Dette koncept ophørte imidlertid medio 2018. Herefter er hjemmesiden blevet driftet af Dansk Svømmeunions ansatte. Fokus på SvømmeSport er primært: high performance svømning, åbent vand, high performance udspring og konkurrencelivredning. Emnerne behandles primært på skrift men også via video i den udstrækning, det er muligt. Hjemmesiden skal gerne betragtes på lige fod med øvrige nyhedssites om svømning.
 
SvømmeSport er ikke at forveksle med Dansk Svømmeunions organisations-hjemmeside, som du finder på www.svoem.org 
 
Har ovenstående givet anledning til kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Svømmeunions kommunikationsansvarlige, Nora Thomsen, på telefon: 44 39 44 53, e-mail: nt@svoem.dk

 Kommende aktiviteter

2
Marts
2024
2
Marts
2024

OL-kvalifikationsstævne 2021

Danish Open

 

Tekst
Tekst


Respons fra Dansk Svømmeunion på "Åbent brev"


24-10-2012:
Af: Tine Jespersen

DSTS har fremsendt et "åbent brev" til Dansk Svømmeunion. Nu er der svar retur.


Redaktionen på SvømmeSport har modtaget unionens svar på DSTS's henvendelse. Nedenfor fremgår hele brevet.Respons på henvendelse fra DSTS


Dansk Svømmeunion modtag den 20. oktober et åbent brev fra DSTS vedrørende en artikel bragt i Berlingske Tidende og Sporten.dk dagen forinden. I artiklen indgår interview med NTC-træner Paulus Wildeboer, der ytrer sig om træningsniveauet i de danske svømmeklubber.

I Dansk Svømmeunion vurderer vi, at diskussionen omkring klubbernes niveau og udvikling er relevant. Dog hører den hjemme i de rette foraer såsom ”Eliteklubleder-netværket” og de trænernetværk, der snarligt oprettes. Drøftelser af denne art hører ikke hjemme i medierne.


Og så til det åbne brev:
DSTS stiller os nogle spørgsmål som vi her skal forsøge at svare på.

Lad det være slået fast med det samme, at omtalte artikel bliver offentliggjort den 19. oktober. Interviewet med Paulus Wildeboer ligger imidlertid flere uger tilbage. Der er således ikke tale om et dugfrisk interview med vores, i dag, NTC-træner. Dette var DSTS i øvrigt også vidende om, da de fremsendte det åbne brev til Dansk Svømmeunion.


Med de fremadrettede briller vil det ikke være Paulus Wildeboer, der udtaler sig om forhold, der relaterer sig til klubberne. Det vil helt naturligt være sportschefen og den kommende landstræner. Indtil vi har en landstræner på plads, vil det være sportschefen og direktøren, der varetager dette område sammen.

Hvorvidt Paulus Wildeboer i perioden 2009 – 2012 har haft en rolle i forhold til udviklingen af klubberne, er det klart, at selvfølgelig har han det. Der har jo netop været tale om et samarbejde, hvor intentionen har været, at begge parter skulle bidrage til den gunstige udvikling. Dansk Svømmeunion har til enhver tid pligt til at facilitere niveauøgning og bistå klubberne i denne udvikling. Denne forpligtigelse vil Dansk Svømmeunion ikke undsige sig under nogen omstændigheder. Men når vi specifikt bliver spurgt til ansvaret for klubudvikling, må ansvaret for den enkelte klubs egen udvikling nødvendigvis ligge i klubben. Dansk Svømmeunion kan yde ekspertbistand, rådgivning samt stille diverse kompetencer til rådighed. Men hvorledes disse dele forvaltes i den enkelte klub, og hvad, der i øvrigt træffes af beslutninger på de enkelte klubbers bestyrelsesmøder med mere, kan Dansk Svømmeunion ikke drages til ansvar for. Her må det nødvendigvis være klubberne selv, der bærer ansvaret.
 

Hvor mange kilometer svømmes der i klubberne generelt, og hvor meget svømmer den enkelte aktive? Et svært spørgsmål at besvare uden at have foretaget en egentlig undersøgelse. Og en sådan har vi ikke brugt ressourcer på i Dansk Svømmeunion. Havde vi kendt svaret, ville vi nu heller ikke udtale os til en journalist herom. Det hører sig ikke til i et offentligt forum. 

Endelig spøger DSTS også ind til ønsket om flere træningsmiljøer i klubregi med henvisning til Svømmeplan 2016. Her synes DSTS at mene, at Paulus Wildeboer med sin udtalelse om ønsket om at rekruttere flere unge svømmere til NTC, arbejder imod denne del af Svømmeplan 2016.
Grundlæggende forholder det sig således, at beslutninger om, hvor en svømmer bør have sin daglige træning, altid beror på individuelle vurderinger og hensyn. Her er der således både hensynet til svømmeren selv og træningsmiljøet at tage, før der træffes endelige beslutninger.
Og så vil vi gerne minde om, at NTC’s kapacitet er til cirka 10 – 12 svømmere. Et sådant antal svømmere skulle nu nødig dræne dansk svømnings talentmasse generelt. I så fald har vi et helt andet problem at arbejde med. Således bør vi her huske at sætte tingene i rette perspektiv.

Lad os huske at holde fokus på de overordnede fælles mål, som fremgår af Svømmeplan 2016. Lad os komme godt fra start sammen. Det er det, vi ønsker i Dansk Svømmeunion. Det er det, vi arbejder på hver eneste dag.
 

Kontaktpersoner:
Sportschef Mikkel von Seelen, e-mail: mvs@svoem.dk, mobil: 2920 6160.
Direktør Pia Holmen, e-mail: ph@svoem.dk, mobil: 2920 6161.      

 

Se de seneste nyheder

10-02-2021 14:56:44

Freja Røjkjær Rasmussen er én iblandt vores knap 200.000 tørlagte medlemmer.

 
01-02-2021 13:28:16

Fra dags dato til 21. april er det muligt at kvalificere sig til europamesterskaberne på langbane.

 
26-01-2021 14:14:58

Tørlagte foreninger og medlemmer inviteres til online hjemmetræning.

 
21-01-2021 12:08:32

Landsholdssvømmerne Andreas Hansen og Matilde Schrøder er nye atletrepræsentanter.

 
15-01-2021 12:00:35

Årgangs- og børnecuppen afholdes som en række lokale og/eller regionale stævner.