Nyheder
Alt nyt fra svømmeverdenen ...
Aktiviteter
Nationale og internationale stævner og konkurrencer ...
Videoarkiv
Se SvømmeSports videoer her ...
Nyhedsarkiv
Alle SvømmeSports nyheder fremgår her ...
SvømmeSport blev oprettet af Dansk Svømmeunion i 2012. Frem til 2018 har nyhedssitet været drevet af studentermedarbejdere. Dette koncept ophørte imidlertid medio 2018. Herefter er hjemmesiden blevet driftet af Dansk Svømmeunions ansatte. Fokus på SvømmeSport er primært: high performance svømning, åbent vand, high performance udspring og konkurrencelivredning. Emnerne behandles primært på skrift men også via video i den udstrækning, det er muligt. Hjemmesiden skal gerne betragtes på lige fod med øvrige nyhedssites om svømning.
 
SvømmeSport er ikke at forveksle med Dansk Svømmeunions organisations-hjemmeside, som du finder på www.svoem.org 
 
Har ovenstående givet anledning til kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Svømmeunions kommunikationsansvarlige, Nora Thomsen, på telefon: 44 39 44 53, e-mail: nt@svoem.dk

 Kommende aktiviteter

DM kortbane 2020 - Damer

DM kortbane 2020 - Herrer

Tekst
Tekst

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Dansk Svømmeunion behandler dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

I Dansk Svømmeunion er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:

Dansk Svømmeunion

CVR-nummer 10203813

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

E-mail svoem@svoem.dk

Tlf. nummer 4439 4450

 

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Tilmelding til arrangementer
 • Eventplanlægning og -afvikling
 • Anvendelse af testdata og -oplysninger fra Team Danmark
 • Svømmelicenser
 • Understøtte dig som atlet på Dansk Svømmeunions landshold, samt som svømmer på Team Danmarks og Dansk Svømmeunions Nationale Trænings Center (NTC) i svømning
 • Kontakt til dig om relevante forhold for svømmere, udspringer, livreddere eller vandpolospillere.
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Ved alle typer af jobansøgninger, behandler og registrer vi alene de oplysninger, du selv har givet os, med det formål at vurdere din ansøgning

 

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger:

 1. Følsomme personoplysninger: Straffeattester, børneattester, gyldigt kørekort, helbredsoplysninger og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person
 2. Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser: Overtrædelse af strafbelagt lovgivning, herunder straffeloven eller straffeattest.
 3. Almindelige personoplysninger: navn, telefonnumre, e-mail, tøjstørrelser (hvis relevant), funktion i klubben og adresse til forsendelse af materialer, CPR-nummer, jobhistorik, købshistorik, brug af vores digitale tjenester, uddannelsesmæssig baggrund, ansøgning/CV og fødselsdato

 

Kilder

Når vi modtager information fra andre end dig selv, kan disse kilder være:

 1. En tidligere arbejdsgiver.
 2. Online kilder, for eksempelt sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
 3. Offentlige myndigheder.
 4. Foreninger eller klubber.

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder Dansk Svømmeunions behandling af dine oplysninger, er 1) at Dansk Svømmeunion kun har mulighed for at fremsende nyhedsbrev, når vi kender modtagers e-mail og 2) at vi i forbindelse med konkurrencer skal kende navn og adresse på deltageren, så det er muligt at fremsende præmie og offentliggøre vinder.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle institutioner).
 • Svømmeklubber og deres medlemmer, når du eksempelvis deltager i et arrangement
 • Offentlige myndigheder, f.eks. politiet når vi indhenter børneattester og SKAT ved kørselsgodtgørelse o. lign.

 

Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi vil i nogle tilfældeoverføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Vi anvender følgende FINA og LEN akkrediteringssystemer i forbindelse med anmeldelse af svømmere, livreddere og spiller til internationale konkurrencer:

FINA:  FINA General Management System GMS system: https://data.fina.org/account/signin

LEN: Microplus Data Processiong & Timing via databasen Swimrankings:

https://www.swimrankings.net/index.php?page=home

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 5 år.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante for dig og Dansk Svømmeunion (for eksempel til at støtte i et skift af klub eventuelt med en periode uden for svømmesporten, og det vil som udgangspunkt være til udgangen af kalenderåret, der udløber 5 år efter, at du har meldt dig ud af din svømmeklub.

Herefter vil vi alene gemme dine persondata til brug for statistiske og historiske formål i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 89. Såfremt vi måtte have et lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål, eksempelvis bogføringsloven, forældelsesloven m.v.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte Dansk Svømmeunion.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, for eksempel Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Dansk Svømmeunion.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 9. juni 2018